Menu Sluiten

Blog

De milieuzone voor de dieselauto in Nederland, dit moet je weten!

dubbele uitlaat van een dieselauto voor de milieuzone

Net als in Duitsland geldt er in steeds meer Nederlandse steden een milieuzone. Afhankelijk van het type voertuig en de brandstof waarop het voertuig rijdt krijgt het voertuig een bepaalde emissieklasse. Of het voertuig de milieuzone in mag rijden is dan weer afhankelijk van het type voertuig en de emissieklasse. In Nederland is de beperkte toegang tot de milieuzones alleen van toepassing op voertuigen die op diesel rijden. Rijdt je auto op benzine, lpg of volledig elektrisch dan kun je alle zones gewoon in rijden.

In dit artikel kom je meer te weten over de milieuzones in Nederland en waar je rekening mee moet houden om boetes te voorkomen. Wil je meer weten over de groene sticker voor Duitsland en de milieuzones in Duitsland? Lees dan deze blog over de groene sticker in Duitsland!

Werking van de milieuzone

In Nederland worden er meer en meer delen van grote steden “afgezet” als milieuzone. Het creëren van deze zones wordt gedaan om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland gelden de milieuzones in Nederland alleen voor dieselvoertuigen. Elk voertuig die op een andere brandstof rijdt mag dus altijd de milieuzone inrijden.  

Regels

Gemeentes stellen voor hun eigen zones regels op welke de emissieklasse aangeven waaraan een voertuig moet voldoen. Er zijn twee zones welke ingesteld kunnen worden, een gele en een groene zone. De kleuren van de zones zijn gekoppeld aan de emissieklasse van de dieselvoertuigen. Een gele zone komt overeen met emissieklasse 3 en de groene zone met klasse 4.

De uitstoot van vervuilende uitlaatgassen en dan met name de hoeveelheid er van bepaalt de emissieklasse waarin het voertuig valt. Hoe minder vervuilende stoffen er uit de uitlaat komen hoe hoger de emissieklasse van het voertuig. Later meer over hoe je de emissieklasse van jouw voertuig kunt achterhalen.

Verkeersborden

Alle milieuzones worden aangegeven met verkeersborden. De borden zijn voorzien van een standaard tekst en geven altijd het cijfer en de kleur van de klasse aan waaraan het voertuig minimaal moet voldoen. Zo staat er bij een gele zone een bord met ‘toegestaan voor 3 en hoger’. Bij een groene zone vind je de tekst ‘toegestaan voor 4 en hoger’. 

Het eerste bord wat je zult tegenkomen wanneer je een milieuzone nadert is het standaard bord voor een milieuzone. Het meeste gebruikte bord is het losse bord zoals je hier onder kunt zien. In sommige gevallen kun je ook het milieuzone symbool tegenkomen op een groter blauw bord met extra informatie over de zone.

verkeersbord voor een milieuzone

Onder het standaard bord zul je vaak een onderbord tegenkomen met extra informatie over de geldende zone. Op het onderbord wordt aangegeven welke voertuigen er zijn toegestaan in de milieuzone. Op het onderbord voor personenauto’s en bestelbussen kun je een gele zone 3 tegenkomen en een groene zone 4. Voor vrachtauto’s en bussen is dit alleen een groene zone 4, een zone 3 bestaat niet voor deze categorieën.

verkeersbord voor een gele milieuzone 3 voor personenauto's en bestelbussen
verkeersbord voor een groene milieuzone 4 voor personenauto's en bestelbussen
verkeersbord voor een groene zone 4 voor vrachtauto's en autobussen

Het kan gebeuren dat je een combinatie van bovenstaande onderborden tegenkomt wanneer je een milieuzone nadert afhankelijk van de geldende regels. Bijvoorbeeld een standaard bord voor de milieuzone met een onderbord voor personen- en bestelauto’s en een onderbord voor vrachtauto’s.

Controle

Uiteraard wordt er ook gecontroleerd of de regels van de milieuzone niet worden overtreden. Het controleren en handhaven wordt uitgevoerd door de gemeente zelf. In de meeste gevallen worden er camera’s geplaatst op de wegen die de milieuzone in gaan. Naast het gebruik van de camera’s kan de gemeente er ook voor kiezen om een buitengewoon opsporingsambtenaar in te zetten die de voertuigen in de zone controleert.

Zowel de camera’s als de buitengewoon opsporingsambtenaar voeren de controle uit door de emissieklasse van het voertuig op te vragen via het kenteken bij het RDW. Blijkt dat het voertuig een te lage emissieklasse heeft voor de geldende zone dan volgt er een boete.

Op het moment van schrijven is de hoogte van de boete voor personenauto’s en bestelbussen €100,- excl. administratiekosten. Voor vrachtwagens en bussen is de boete €250,- excl. administratiekosten.

Nederlandse locaties van de milieuzones

In Nederland zijn er verschillende milieuzones en dit is niet alleen in grote steden zoals je misschien zou verwachten. Zoals je eerder hebt kunnen lezen kun je een onderscheid maken tussen twee zones. Een zone voor personenauto’s en bestelbussen en een zone voor vrachtwagens en bussen. De meeste zone’s gelden voor de laatste categorie maar op dit moment zijn er toch ook al vier steden met een milieuzone voor personenauto’s en bestelbussen op diesel.

Zone voor personenauto’s en bestelbussen

Er zijn dus op dit moment 4 steden waar je met een personenauto of bestelbus op diesel niet meer in mag met een bepaalde emissieklasse. Deze steden zijn: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht.

In al deze steden kun je met een dieselvoertuigen naar binnen als de emissieklasse 4 of hoger is.

Zone voor vrachtwagens en bussen

Voor deze categorie gelden een stuk meer milieuzones. Alles bij elkaar zijn er op dit moment 13 zone’s waar je als bestuurder van een vrachtwagen rekening mee moet houden.

In de volgende steden gelden toegangsregels voor vrachtwagens met een bepaalde emissieklasse: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Net als voor de personenauto’s geldt voor de vrachtwagens dat de emissieklasse 4 of hoger moet zijn. Voor bussen is er echter een uitzondering. Voor de bussen zijn maar 2 van de 13 zone’s van toepassing. Amsterdam en Eindhoven hebben de zone’s ook ingesteld voor bussen en per 1 januari 2022 zal dit ook in Den Haag het geval zijn.

Milieuzone per voertuig

We kunnen de bestaande zones ook indelen per voertuigcategorie. Er zijn dan drie categorieën waar onderscheid in gemaakt worden. Hieronder vind je nogmaals de categorieën met nog eens duidelijk opgesomd welke regels er gelden.

Personenauto’s en bestelbussen

Milieuzones voor personenauto’s en bestelbussen kun je op dit moment tegen komen in 4 steden. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht.

In deze steden geldt een groene milieuzone. Hierin gelden de volgende regels:

 • Voertuigen met een emissieklasse 4 of hoger mogen de zone in rijden
 • Voertuigen met een emissieklasse 0,1,2 of 3 mogen de zone NIET in rijden

De zone wordt aangegeven met het volgende bord.

verkeersbord voor een groene zone 4 voor personenauto's en bestelbussen

Let op: vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten de regels voor zones strenger maken waardoor de minimale emissieklasse omhoog kan gaan naar 5. Houdt hier zeker rekening mee wanneer je een dieselauto wilt aanschaffen.

Verder kunnen gemeenten per 1 januari 2025 een nul emissiezone instellen voor bestelbussen. Dit betekent dat bestelbussen vanaf dan alleen nog maar de zone in mogen als deze volledig elektrisch rijden.

Vrachtauto’s

Rijdt je in een dieselvrachtwagen? Dan zijn er 13 milieuzones waar je rekening mee moet houden en deze blijven tot 2022 nagenoeg gelijk.

De plaatsen waar je de zones vindt zijn: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Alle zones zijn ook hier groen en hebben de volgende regels:

 • Voertuigen met een emissieklasse 4 of hoger mogen de zone in rijden
 • Voertuigen met een emissieklasse 0,1,2 of 3 mogen de zone NIET in rijden

Je kunt deze zone herkennen aan het volgende bord.

verkeersbord voor een groene zone 4 voor vrachtauto's

Let op: vanaf 1 januari 2022 moeten alles vrachtauto’s die de milieuzones in willen minimaal een emissieklasse 6 hebben. Alle vrachtwagens met een lagere klasse mogen er dan niet meer in. Net als voor bestelbussen geldt voor vrachtwagens vanaf 1 januari 2025 dat de zones aangepast kunnen naar nul emissiezones. Wil je dan met de vrachtwagen een zone in dan zul je een vrachtwagen moeten hebben die volledig elektrisch rijdt.

Bussen

Ook voor autobussen bestaan er twee milieuzones. Je komt deze groene zones tegen in Amsterdam en Eindhoven. In Den Haag zal op 1 januari 2022 ook een milieuzone zijn voor bussen.

Net als de overige zones is er voor bussen ook een groene zone met de regels:

 • Voertuigen met een emissieklasse 4 of hoger mogen de zone in rijden
 • Voertuigen met een emissieklasse 0,1,2 of 3 mogen de zone NIET in rijden

Deze zone wordt aangegeven met het volgende bord.

verkeersbord voor een groene zone 4 voor autobussen

Let op: op 1 januari 2022 zullen de zones voor bussen ook strenger worden. Bussen zullen vanaf dan ook een minimale emissieklasse 6 moeten hebben.

Milieuzone check op kenteken

De bepalende factor voor de milieuzone is je nu waarschijnlijk wel duidelijk, de emissieklasse van het voertuig! Maar nu het volgende, hoe kom je achter de emissieklasse van het betreffende voertuig?

De emissieklasse is altijd te vinden of op te vragen bij de RDW. Deze instantie beschikt namelijk over alle gegevens van alle voertuigen op Nederlands kenteken. Toch kan het ook makkelijker. Op de website milieuzones.nl kun je de klasse van elk voertuig eenvoudig opvragen door het kenteken in te vullen. Na het invullen van het kenteken krijg je een korte lijst met alleen relevante informatie te zien waardoor jij de emissieklasse direct weet.

De informatie die je op deze website te zien krijgt is:

 • Kenteken
 • Emissieklasse
 • Voertuig soort
 • Brandstofsoort
 • Datum van eerste toelating
 • Carrosseriecode
 • Bijzonderheidscode
 • Bijzonder voertuig

Via onderstaande knop kun je direct de emissieklasse checken voor de milieuzone op het kenteken.

Vrijstelling en ontheffing voor de milieuzone

Voor alle milieuzones besteden er ook nog een aantal vrijstellingen en ontheffingen. De bestaande vrijstellingen worden automatisch toegekend en via het kentekenregister toegepast. Je moet hierbij denken aan voertuigen welke ouder zijn dan 40 jaar, speciaal zijn ingericht voor rolstoel vervoer of voertuigen met een speciale carrosseriecode. 

Ontheffingen voor de regels van de milieuzones zul je moeten aanvragen. In speciale gevallen worden deze ontheffingen verleend. Een aantal voorbeelden van speciale gevallen zijn:

 • Het voertuig is voor meer dan €500,- aangepast voor het besturen met een handicap
 • Het betreft een kermis- of circusauto 
 • Het voertuig is een speciale bedrijfsauto

Een uitgebreide uitleg over alle vrijstellingen en ontheffingen vind je op de website milieuzones.nl of uiteraard bij de betreffende gemeente.

Bedankt voor het lezen van deze blog. Ik hoop dat je er wat aan hebt en houd de site in de gaten voor nieuwe waardevolle artikelen!