Menu Sluiten

Wat is het CBR?

Ga je beginnen met het halen van je rijbewijs? Dan heb je vast al gelezen of gehoord dat je naar het CBR moet voor de examens. Wat is het CBR en wat doet deze instantie allemaal?

Lees dit artikel voor een korte uitleg en kom te weten wat de kerntaken van het CBR zijn.

Wat is CBR?

De afkorting staat voor Centraal Bureau voor Rijvaardigheid. Op 1 September 1927 is het CBBR (Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid) opgericht. De naam is later veranderd naarmate er meer taken bij kwamen.

Taken van het CBR

Het CBR is bekend door het afnemen van theorie- en praktijkexamens maar zij doen veel meer dan dat.

Innemen van rijbewijzen

Wanneer je rijbewijs wordt ingenomen door de politie dan wordt deze opgestuurd naar het CBR. Er wordt dan door het CBR gekeken naar de omstandigheden en je verleden als bestuurder en bepaalt of en wanneer je het rijbewijs weer terug krijgt.

Medische keuringen

Een andere taak die het CBR heeft is het uitvoeren van medische keuringen t.b.v. het rijbewijs.

Cursussen

Het CBR heeft en geeft ook verplichte cursussen. Je kunt tot deze cursus verplicht worden als er veel of zware verkeersovertredingen worden gemaakt of wanneer je regelmatig of met veel alcohol op achter stuur wordt gepakt.

Een van deze cursussen is de cursus alcohol en verkeer. Deze cursus kan je worden opgelegd wanneer je gaat rijden met een te hoog alcohol promillage.

De andere cursus is de EMG cursus. EMG staat voor educatieve maatregel gedrag. Dit kan je worden opgelegd wanneer je regelmatig overtredingen begaat in het verkeer of wanneer je aangehouden wordt voor extreem en gevaarlijk rijgedrag.

Rijksluchtvaardienst

Wat weinig mensen misschien weten is dat de theorie voor de rijksluchtvaartdienst wordt ook gedaan bij het CBR.

Informeren

Het informeren behoort ook tot de taken van het CBR. Als er iets belangrijks veranderd aan bijvoorbeeld de wetgeving voor het verkeer dan zal het CBR ook meewerken aan het informeren van mensen. Dit wordt meestal in samenwerking met de rijksoverheid gedaan. Maar ook tijdens cursussen wordt de nieuwe informatie gedeeld en zullen ook de examens moeten worden aangepast.

Je hebt nu kort kunnen lezen wat het CBR is en wat de kerntaken zijn, lees ook de andere artikelen in de kennisbank voor korte uitleg over de onderwerpen.